MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het professioneel organiseren van schoonmaakwerkzaamheden is een intensieve activiteit. Vooral in de huidige schoonmaakmarkt met vaak erg lage marges, hoge kwaliteitseisen, veiligheid, milieu, arbo-regelgeving en goed ondernemerschap. Binnen onze markt hebben wij verantwoordelijkheden richting onze klanten, onze werknemers, onze leveranciers, het milieu, kortom richting alle betrokken partijen en factoren in onze omgeving.

Niet alleen een verantwoorde en eerlijke prijs/kwaliteitverhouding is voor ons van groot belang, maar ook onze zorg naar mens en milieu. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat centraal binnen het beleid van Glansrijke ServicePartner. Wij zijn altijd op zoek naar het juiste evenwicht tussen Welzijn (People), Milieu (Planet) en de Markt (Profit).

People

Glansrijke ServicePartner is actief betrokken bij de gezondheid, veiligheid en welzijn van mensen. Door het voeren van een effectief ziekteverzuimbeleid ligt het verzuimpercentage ver beneden het landelijk gemiddelde. Wij luisteren niet alleen naar onze medewerk(st)ers, maar proberen ook altijd naar oplossingen te zoeken. Dit resulteert in tevreden medewerk(st)ers en een prettige werksfeer. Door het aanbieden van diverse opleidingen stimuleren wij de mensen zichzelf verder te ontwikkelen.

Glansrijke ServicePartner is actief betrokken bij de gezondheid, veiligheid en welzijn van mensen. Door het voeren van een effectief ziekteverzuimbeleid ligt het verzuimpercentage ver beneden het landelijk gemiddelde. Wij luisteren niet alleen naar onze medewerk(st)ers, maar proberen ook altijd naar oplossingen te zoeken. Dit resulteert in tevreden medewerk(st)ers en een prettige werksfeer. Door het aanbieden van diverse opleidingen stimuleren wij de mensen zichzelf verder te ontwikkelen.

Planet

Een verantwoord schoonmaakbedrijf is zich bewust van het feit dat de schoonmaakbranche een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het milieu. Bij het uitvoeren van onze schoonmaakdiensten maken wij gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakproducten. Door de toepassing van micro-vezeltechniek is het gebruik van chemicaliën sterk gereduceerd. Tevens maken wij gebruik van doseertechnieken waardoor we verspilling voorkomen en minder afval genereren. Daarnaast streven wij altijd ernaar afval te scheiden en maken we gebruik van groene stroom. (indien de opdrachtgever dit heeft ingekocht)

Profit

Glansrijke ServicePartner is een zelfstandige onderneming. Dit houdt in dat wij niet afhankelijk zijn van externe financiers of een groot moederbedrijf. Onze strategie is transparant en gericht op het streven naar continuïteit, stabiel ondernemen en een gezond rendement. “Profit” behalen wij niet alleen uit financieel rendement maar ook uit maatschappelijk rendement.